09.00 –10.00   Fika, registrering och mingel hos utställarna

10.00               Välkomna. Tommy Nilsson, Kalix kommunalråd,
                          Herbert Nyman, ordförande LRF Norrbotten

10.15               Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

 11.15              Stämmans öppnande - Herbert Nyman   

11.45               Presentation LRF Ungdomen
                         Presentation utställarna     
                         Utmärkelser

12.00               Lunch och mingel hos utställarna            

13.00               Erika Johansson, Landsbygdsdirektör      

13.10               Sven Erik Hammar, LRFs riksförbundsstyrelse     

13.30               Stämmoförhandlingar forts.

14.45               Fika

ca 16.30          Stämman avslutas

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN!