Herbert Nyman, 65, slutar alltså som ordförande efter två år på posten, men han har suttit i regionstyrelsen som ledamot sedan 2002. Han har dessutom varit ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse, och under tio år ordförande för Norrmejerier.

–       Med ålderns rätt är det dags att lämna över till yngre förmågor och jag känner mig trygg med den kompetens och det engagemang som finns i den styrelse som nu tar över. Men jag är mycket tacksam över det förtroende som getts mig under dessa år, säger Herbert Nyman.

Han har engagerat sig i LRF sedan 1984 och menar att mycket hänt de senaste fem åren, t ex en ändrad attityd från politikerna.

–        De börjar inse orättvisorna bönderna utsatts för från samhället, t ex att vi måste följa vissa regler i Sverige men att det offentliga upphandlar importmat som producerats på i Sverige förbjudna sätt. Men också ett uppvaknade kring beredskap och matförsörjning i Sverige.

Nyman brinner för att öka livsmedelsproduktionen i Norrbotten, och har jobbat intensivt med Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat.

–       Norrbottens bönder levererar bra mat men vi måste både öka produktionen och bredda utbudet av lokal mat i länet för att möta den efterfrågan som nu finns.

Jenny Karlsson, 46, i dag vice ordförande i regionstyrelsen föreslås ta över ordförandeposten. Hon bedriver handelsträdgård samt är skogsägare. Victor Lundbäck, 26, mjölkbonde i Påläng, är föreslagen som ny ledamot. Övriga i styrelsen är Hulda Wirsén, Överkalix, Lars Eriksson, Hundsjö samt Rolf Hjärtberg, Lovikka.

Se valberedningens protokoll!