Läs hela verksamhetsberättelsen här!

"Vi har lyckats nå fram till politiker på ett helt annat sätt än jag upplevt under min 25 år långa karriär som förtroendevald inom LRF. Jag vill nog kalla det unikt. På riksnivå har vi den nationella livsmedelsstrategin, och inte minst de 100 miljonerna kronorna som tillkommit i det nationella stödet.

Beredskap på agendan

Den svaga eller för att inte säga, obefintliga, beredskapen i samhället när det gäller försörjning av mat och energi i krislägen har tydligt kommit i fokus i samhällsdebatten nu. Det ligger i linje med Norrbottens regionala livsmedelsstrategi Nära Mat, där det påtalas att vi allvarligt nog bara har 20-25 procents självförsörjningsgrad i länet. Vi har god uppbackning från samhället i arbetet med att öka livsmedelsproduktionen.

LRF Norrbotten gör verkstad

Redan har LRF Norrbotten igång tre projekt och har anställt en ny medarbetare. Vi erbjuder bl a lokala mötesplatser för företagare inom livsmedelssektorn. Nyligt blev det också klart med ett kompetensutvecklingspaket där vi kan erbjuda landsbygdsföretagare gedigna kurser för att vässa sitt företagande. Slutligen ordnar vi aktiviteter mot allmänheten.

Kommungrupperna aktiva

LRFs kommungrupper har under året gjort ett enastående arbete. I Piteå har kommunen valt att satsa på Grans naturbruksgymnasium, och vi har en god dialog med politikerna om att skapa ett resurscentrum för regional mat där. Likaså i Kalix har kommunen tagit naturbruksgymnasiet under sina vingar när landstinget avsade sig ansvaret.

En framtidsfråga för LRF är hur vår egen organisation ska se ut. Det finns en gemensam uppfattning att man bör stärka kommungruppernas arbete, då påverkan och kontakter med kommunernas politiker och tjänstemän ofta handlar om frågor som rör den enskilde medlemmens intressen. Det är samtidigt angeläget att vi har en bra dialog kring lokalavdelningarnas framtida funktion.

Under året som gått har också samarbetet mellan LRF Norrbotten och LRF Västerbotten fördjupats på ett positivt sätt. Vi har ofta gemensamma aktiviteter, vilket också avspeglas i verksamhetsberättelsen.

Tack för förtroendet!

De flesta av våra medlemmar anser att äganderätten är en av de viktigaste frågorna. LRF har också framgångsrikt drivit ett antal pilotmål, där dom nu har avgetts till förmån för ägare och brukare. Regionalt har vi satsat på markägarmöten med experter inom äganderätt som föreläsare. Jag vill passa på att tacka för förtroendet ni alla har gett mig att få företräda näringen i samhället i många år. Jag tänker också på förmånen att få möta alla duktiga och engagerade entreprenörer, djurbönder och skogsägare. Det är vi som håller landet vid liv! Slutligen vill jag önska nya ordföranden och styrelsen varmt lycka till!

Herbert Nyman
ordförande LRF Norrbotten