Här kan du läsa hela verksamhetsberättelsen!

"Ett märkligt och omtumlande år har passerat och vi har tagit lärdom på vägen. Vid fjolårets stämma hade vårt handspritande bara börjat, och strax därefter drogs handbromsen åt ordentligt. Ett snabbt agerande av LRF ledde till att lantbruk och livsmedelsproduktion började räknas som samhällsviktig verksamhet – hur det inte har räknats dit tidigare är en gåta. Tack vare våra veckovisa lägesrapporter om hur pandemin påverkade våra gröna näringar i Norrbotten blev vi en viktig part hos myndigheter i stabsläget. Vilket ledde till att vi fick en ökad kommunikation med Länsstyrelsen.

Alla träffar och möten blev inställda. Men vår snabbtänkta personalgrupp drog genast igång innehållsrika webbinarier som gjorde medlemsnytta och gav oss möjlighet att kommunicera och utbilda våra medlemmar i aktuella ämnen. De effektiva Teamsmötena är nog här för att stanna.

Renbetesskador på jordbruksmark är en motion som Länsstyrelsen till en början inte kunde hjälpa oss med på grund av stabsläge. Det var först under hösten när arbetet kring ny koncessionsperiod kom på remiss som vi kunde skriva ett remissvar och föra dialog med ansvariga tjänstemän. Men vi hade en diskussion med samebyarnas representanter under hela året och en enkät kommer skickas ut för att undersöka om vårt arbete har gett önskad effekt och om problem med ren på jordbruksmark har minskat.
Girjas-domen gjorde att det blev en genomlysning av rennäringslagen och hearing från riksdag och regering. I det pågående arbetet kring den samiska konsultationsrätten, som skulle innebära stora problem för skogsbruket, har vi tillsammans med Norra Skogsägarna påverkat våra regionala riksdagspolitiker.

Årets stora äganderättsframgång berörde de fjällnära skogsägarna. Men den pågående skogsutredningen ger smolk i bägaren, och vi fortsätter vårt påverkansarbete med full kraft för att vårt aktiva skogsbruk ska ses som värdefullt.

Det nya CAP-förslaget har LRF-regionen arbetat mycket med. Genom Norrlandsgruppen har vi lämnat svar där vi trycker på att investeringsstödet ska vara tillräckligt stort och framför allt anpassat för våra givna förutsättningar i norr. Det måste tas hänsyn till olikheterna i landet för att främja och inte bromsa lantbruks-utvecklingen i norr.

Pandemin fick landsbygdsturism att växa. Restriktioner medförde att många valde att hemestra i år. Detta gjorde landsbygden attraktiv och både gårdsförsäljning samt rekoringar blomstrade. Vikten av en levande landsbygd med aktiva företag, livsmedelsproduktion och skogsråvara blev tydlig. Ingen vet när pandemin ebbar ut, men däremot vet vi att mat och toapapper alltid kommer vara ett behov. Den vetskapen får inte bli en trend som snabbt glöms bort, utan ett vägval som tagits för framtiden."

Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten