Visst ser ni ”Älskade koskit”? SVTs dokumentärserie om lantbrukets utveckling i Tornedalen som visas just nu.  Så mycket nytta har koskiten, djuren och bönderna genom århundranden gjort här längs Torneälvens bördiga landskap. Sveriges och Norrbottens gräns mot Finland.

Jag känner dem alla - dessa kloka, kunniga, trovärdiga människor och familjer som osminkat berättar om sin vardag, sina förutsättningar, hur livet kunde ha sett ut eller hur och vad man vill att livet ska utvecklas till. De är helt vanliga människor i min region och de får mig att tänka på Churchills bevingade ord ”aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket”. De orden stämmer så väl in på lantbruket och matproduktionen i Norrbotten.


Köttbonden Mikael Mäki, från Kardis i Pajala är en av de meverkande i dokumentären. Foto: Jimmy Sundin, SVT.

Reaktionerna om att programmet är deprimerande och negativt skildrat har varit många. Men jag vill verkligen istället uppmana att lyssna på vad de verkligen säger bakom den vemodiga tonen. De berättar precis det vi från LRF hela tiden försöker upplysa om. Lönsamheten är jätteviktig för vår generationsväxling och att ett ägarbyte av gården ska bli av.
Mjölkbonden Veronica Perttula, Överkalix som medverkar ifrågasätter hur hon ska få tiden att räcka. Foto: Jimmy Sundin, SVT.

För att byarna ska grönska krävs lantbruk. Inte fler fritidsboenden på tomma gårdar och inte mer sälg på igenvuxen åkermark. Framtidstron finns, innovation och fler ben att stå på växer fram. Precis som det sägs i programmet så ska ju någon producera vår mat. Vi behöver äta varje dag, det måste finnas förutsättningar i hela landet för det.

 

Följ Roger Mattila, Veronica Perttula, Per Pesula och Mikael Mäki,i deras vardag:
Du hittar alla fyra delar av "Älskade koskit" här på SVTPlay.