Det har det stormat ordentligt kring Luleå kommuns upphandling av polsk köttfärs till förskolor och skolor. Uppdagandet för en tid sedan sedan utlöste en störtskur av kritik från LRF Norrbotten, olika partiföreträdare, förskolepersonal och föräldrar. Allmänheten kräver köttfärs från djur som inte pumpats fulla med antibiotika!

"Hyckleri"

Det som retar är ”hyckleriet”, att politiker säger sig värna hållbart och lokalt, men sedan agerar i motsatt riktning.I september förra året inträffade en snarliknande situation i Umeå då kommunen upphandlat polsk köttfärs främst till äldreboendena. Även då blev det reaktioner. Det intressanta ur min synvinkel som LRFs kommunikatör i Norrbotten och Västerbotten är att dessa båda nyheter slagits upp stort av regionala medier.

Avslöjande

Men jag minns hur det var när jag började på LRF för nio år sedan. Hur jag då serverade nyheten om kommunernas dubbelmoral på ett silverfat till medierna. Men intresset var svalt och när kommunerna förklarade att de var förhindrade handla lokalt, p g a lagen om offentlig upphandling, var det svar nog.
Den polska köttfärsen benämns nu som ett ”avslöjande”, fast det är ett avslöjande som kunde ha gjorts för nio år sedan! Men jag är inte bitter. . . Nej, jag gläds faktiskt åt den här utvecklingen. Tänk att vi kommit så långt att medierna numera granskar kommunernas upphandlingar av mat, och att allmänheten har så god kunskap om följderna av överdrivna antibiotikadoser till djur, att de protesterar. Det lovar gott för framtiden.

Eva Carlsson
regional kommunikatör