Ur ett myndighetsperspektiv har jag tidigt blivit varse om de flertal hinder som finns och som fördröjer vårt arbete. Verkligheten är, även för oss, en ökad administration, ökade dokumentationskrav och en ökad komplexitet i stödsystemet. Ansökningar fastnar på grund av buggar i systemen, vissa slututbetalningar går inte utföra, ärenden kan inte omprövas då IT-systemen inte är tillräckligt utvecklade. Listan går att göra lång över de arbetsmoment som vi inte kan påverka och som inte kan utföras på det sätt vi önskar. Vi måste därför förhålla oss till denna verklighet och göra ett så bra arbete vi kan utifrån givna förutsättningar.

Hör av dig med förslag!

Jag kommer att verka för att det ska finnas en bra konstruktiv dialog mellan oss på Landsbygdsenheten och dig som söker stöd, ersättningar eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och vi kommer därför att arbeta mer proaktivt framöver för att nå denna målsättning. Hör av dig till oss om du har förslag på hur vi på Landsbygdsenheten kan underlätta för dig att göra rätt.

Vi är på regionstämman

Under året kommer vi att utföra flera olika former av informationsinsatser som riktar sig till dig som söker jordbrukarstöd samt stöd inom Landsbygdsprogrammet. Bland annat kommer jag och flera av mina medarbetare finnas på LRF Norrbottens regionsstämma i Kalix den 12 mars. Välkommen att komma fram och prata med oss!

Erika Johansson
landsbygdsdirektör Länsstyrelsen Norrbotten