Det är bråda tider i landet. När andra ser fram emot sommar och semester har vi LRF-medlemmar ofta högsäsong. Skörden av böndernas arbete hamnar på semesterfirarnas matbord och det gör oss allihop till vardagshjältar. Tyvärr är det inte alla som förstår vilka förutsättningar det svenska lantbruket arbetar under. Strängare regler än kollegorna i omvärlden och priser som sätts på en internationell marknad.

LRF påverkar!

Det är därför LRF behövs! Alla medlemsröster måste höras i de beslutande rummen på Rosenbad, i landstingshuset och i kommunens korridorer, där en stor del av våra villkor och möjligheter avgörs. Det går inte att berätta om alla de framgångar LRF har haft i olika samtal, för det skulle bryta mot diplomatins grundregler, men tro mig – LRF är med och påverkar besluten i rätt riktning både i riks- och landstingspolitiken.

Nästan 80 procent av det som berör oss i samhället beslutas i kommunhusen. Om än lagstiftningen kommer från Helgeandsholmen så är implementeringen av nya lagar och EU-direktiv lokal. Därför är aktiviteterna i LRFs kommungrupper så viktiga!

Vi hörs!

LRF har en gemensam kampanj vecka 39, där alla kommungrupper i hela Sverige gör en insats för att påverka det nära och lokala. Det kan vara samtal med politiker eller aktiviteter i butiker för att upplysa konsumenter. Det kommer att märkas när våra 234 kommungrupper samfällt över hela landet rör sig i samma riktning.
Ditt medlemskap är viktigt – för när 150 000 medlemmar höjer sina röster – då hörs det.

Pernilla Granberg
ledamot regionstyrelsen LRF Norrbotten