Landsbygden är direkt beroende av bönderna i bygden, som odlar och håller upp marker, ser till att infrastruktur som vägnät, bredband, postgång med mera fungerar. När jordbruken försvinner så dras det ofta väldigt snabbt ner på sådana självklara saker i bygderna.

Men framför allt är hela Sverige beroende av Sveriges bönder. Stad som landsbygd.

Varje dag uppmärksammas man på den pågående mjölkkrisen, i media, i sociala medier och butiken kan ingen undgå att den pågår.

Långsamma beslut

Ändå upplevs det bland de drabbade bönderna som att politikerna som verkligen kan påverka, och som behöver göra det snarast, är för långsamma, och åtgärderna är inte direktverkande, som de behöver vara för att vända denna djupa kris. Handbromsen behöver ryckas så det tvärnitar när de fakto fem bönder om dagen slutar!

Gör verkstad

De krav och vädjanden som lämnats från bönderna skulle göra skillnad. Politiker, gör verkstad av detta när ni nu kommer tillbaka efter semestern. Bönderna har inte haft någon, utan har producerat, skött om sina djur, försökt få sina företag och gårdar att överleva, från morgon till kväll, alla veckans dagar, för att vi ska få mat.

Det är de värda!

Jenny Karlsson
vice ordförande LRF Norrbotten