"Att få avnjuta ett glas kallt kristallklart vatten är något vi anser självklart. Men det är absolut ingen självklarhet i många länder i världen. Bristen på rent vatten orsakar sjukdomar, försvårar odling, samtidigt som kraftiga regn i andra områden orsakar skördeskador.

Vi har alltid betraktat det tempererade Skandinavien som ett område med gott om vatten och väl lämpat för växtodling och djurhållning. Men så är det inte riktigt längre. Torka och sjunkande grundvattennivåer har blivit påtaglig i delar av landet, och att hushålla med vatten en nödvändighet.

Stelbent byråkrati

I Norrbotten har vi i år en bra balans med nederbörd och grundvattennivåer. Men en kall vår gör att grödorna är 14 dagar sena i utveckling. Med vår relativt korta sommar blir skördeutfallet på spannmål mer osäker detta år.
Här skapar byråkratins stelbenthet problem. I EU är sista sådatum den 15 juni. Ett flertal bönder var då inte alls klara med sin vårsådd. Visserligen får man fullfölja sina åtaganden fram till den 30 juni, men inte ändra annat än till åtaganden med sämre ersättning. Här behövs en ändring i norra Sverige så att sista sådatum, och därmed möjlighet till att fullt ut göra ändringar, flyttas ett par veckor framåt.

Nationell livsmedelsstrategi luddig

Varje bonde sår med en förhoppning om ett bra år, utan att egentligen veta något om utfallet, beroende på vädret. LRF arbetar med en förhoppning om att skapa förutsättningar att driva gröna företag. Jag är själaglad att vi nu fått pengar att genomföra aktiviteter i den regionala livsmedelsstrategin.
Men politiken på riksplanet tycks vara lika oförutsägbar som vädret. Vi har en nationell livsmedelsstrategi, men innehållet är ännu som en dimbank, svår att se konturerna av.
Jag hoppas att den klarnar snart, så vi får uppleva den som ett glas rent kallt vatten, en verklig tillgång."


Herbert Nyman
ordförande LRF Norrbotten