Vid regionstämman den 2 mars i Luleå fick jag förtroendet att leda LRF Norrbotten, ett uppdrag jag känner mig hedrad över, och som innehåller frågor som jag brinner för. Det finns knappast något viktigare än att förse nationen med mat och energi, samtidigt som de gröna näringarna är den enda vägen att minska vårt klimatavtryck.

Vi har förutsättningarna

I Norrbotten finns förutsättningar att öka livsmedelsproduktionen, vi har gott om mark och vatten, och använder minimalt med handelsgödsel och bekämpningsmedel. I dag har länet en självförsörjningsgrad på cirka en femtedel. För att få den att öka behöver vi få offentlig sektor , restauranger och handeln att bli involverade, men framför allt behöver vi få konsumenter att köpa mer närproducerad mat.

En annan nyckel är att locka ungdomar till  näringen. De är kreativa och skulle på ett kraftfullt sätt kunna driva på utvecklingen. Jag tror även nysvenskar har en plats inom grön sektor.

Vi måste ha bättre beredskap i Sverige

Det känns positivt att vi tillsammans med landstinget och länsstyrelsen nu snart kan presentera en regional livsmedelsstrategi. Men vi väntar också på den nationella strategin, som måste innehålla mål om bättre beredskap vad gäller mat och energi. Det måste också slås fast att matproduktion ska finnas i hela landet, och att skatter och regleringar måste jämnas ut så att vi hamnar på samma nivå som andra EU-länder.

Äganderätten hotas

LRF har även andra utmaningar, t ex hoten mot äganderätten. Jag känner stor oro över idéer som t ex att allmänheten ska kunna överklaga avverkningar. LRF måste arbeta för en mångfald av möjligheter med skogen, och hålla borta åtgärder från samhället som får den att stå oanvänd.

Vi behöver fler medlemmar

En annan viktig uppgift vi har den närmaste tiden är att säkra vårt medlemsantal. Vi har tappat alltför många, och nu måste vi synliggöra än mer att vi är den drivande kraften för landsbygden, och att vi faktiskt också lyckas i många frågor. Jag vet att många tycker som vi, och vi ska välkomna nya medlemmar från alla branscher inom de gröna näringarna.

Herbert Nyman
ordförande LRF Norrbotten