Vad vet vi svenskar om sämhällskris egentligen? Det behöver inte vara invasion och sabotage av kommunikation, vägnät, strömförsörjning som fientlig handling. Det kan faktiskt vara en ”sketen” influensa som bryter ut i en region. Handen på hjärtat, känner alla medborgare till hur en isolering á la Kina skulle påverka oss i vårt dagliga liv?

Värderingar kommer att förändras
Om vi blir isolerade så kan jag lova att många kommer omprioritera sina värderingar. För många förstår inte att vi importerar mer än hälften av vår mat förrän butikshyllorna gapar tomma efter några dagars avstängning. Man förstår inte att bränslet vi importerar är slut förrän pumpen är tom när vi ska tanka. Vi kommer inte kunna värma våra hem med fjärrvärmen och en del kommer inte ens att komma in i sitt hem med portkoder om strömmen slås ut.

Bönderna viktiga
Plötsligt blir bönderna väldigt viktiga – de producerar ju maten. Maten kommer endast att räcka till halva befolkningen, vem ska bli utvald att få äta den? Tänk om det gått så långt att båsen redan är tomma för att man valt det stora utbudet av import, då det fanns, och glömt att värna om det svenska jordbruket.

Visst är det märkligt att man tar vår egen produktion för given. Bönderna bedriver inte sina företag för att få guldstjärna på himlen – precis som för alla andra företag och löntagare måste det löna sig att producera. Ge bönderna hejarop i stället för motarbete.

Jenny Karlsson
ordförande LRF Norrbotten