Det politiska läget både i vårt land och i övriga världen är oförutsägbart och det är inte lönt att spekulera i hur länge ekonomin inom mjölkbranschen kommer att sjunka. På senaste tiden har dessutom olika djurskyddsorganisationer och forskningsstudier kritiserat mjölkproduktionen på olika sätt.

Alla kan göra något

Det är lätt att bli modfälld i den här situationen. Min lösning på problemet är att börja titta sig omkring och påverka i sin närhet. Ingen kan göra allt men alla kan göra något passar väldigt bra. Jag tror att okunskap och fördomar är en stor anledning till det som händer. Klyftan mellan bönderna som står för produktionen och den "vanlige svensken" som konsumerar matvarorna ökar hela tiden i en ruskig takt.

Vi måste berätta

Gemene man vet inte hur maten framställs och hur djuren har det. Då måste vi berätta, visa och lära ut det. Sverige är större än storstan och vi som är förtroendevalda i LRF har ett ansvar i den här frågan!

Om svenskarna vill ha öppna landskap, stoltsera med gott djurskydd och behålla alla arbetstillfällen som bönderna genererar så är det dags att visa det nu!


Detta är en verklighetsberättelse, jag söker inte medömkan eller medlidande men jag vill kunna se en ljus framtid inom jordbruket. Handla svenskt och lokalproducerat i den mån som går och kom ihåg att man inte skulle sakna bönderna förrän de var borta!

Linnéa Åström
vice ordförande LRF Ungdomen Norrbotten