"Åsikterna haglar från alla fronter och olika "fakta" kommer i strida strömmar på temat hållbarhet, miljöpåverkan, klimateffekter och vad som är "naturligt". Det är för de allra flesta lätt att gå vilse i denna skog av intellektuella stuprörsdiskussioner där man ofta missar helhetsperspektivet. Mänskligt är att låta känslorna få styra, att låta det som för var och en känns naturligt vara argumentet eller å andra sidan kanske känna sig hotad och gå i försvarsposition.

Stuprörsdiskussioner

Det farliga med stuprörsdiskussionerna är att man missar beakta hela ekosystemet mellan djur, växter och människor i det svenska landskapet. Istället landar diskussionen t ex i om man ska äta kött eller inte – ur ett klimatperspektiv. Att stora arealer står och växter igen när djuren försvinner, och konsekvenserna av det, är något som stupröret inte alls tar in i sammanhanget.

En annan konsekvens om vi skulle sluta äta kött – och antalet djur skulle minska än mer – är ju bristen på naturgödsel som uppstår. Då är det svårt få en ökad ekologisk produktion, som många också förespråkar.

Antalet nötkreatur i Norrbotten har redan minskat med 41 procent sedan 1990. Jordbruksarealen har under samma period minskat med 23 procent. Nu förfaller fina jordbruksmarker framför våra ögon medan importen ökar.

Urbaniseringen ett av de större hoten

Detta stuprörstänkande – som bygger på okunskap – är en följd av att människor kommer allt längre från naturen och jordbruket. Faktiskt är urbaniseringen ett av de större hoten mot en hållbar livsmedelsproduktion, både lokalt och globalt.

LRF arbetar redan med opinionsbildning och kunskapslyft i dessa frågor. Nu gäller det att vi fortsätter att förklara sambanden, även om det ibland finns dagar då man vill ge upp av ren frustration. Kämpa på! För vi klarar oss inte utan en livskraftig svensk landsbygd."

Hulda Wirsén
ledamot regionstyrelsen LRF Norrbotten