I Norrbotten kan vi vara stolta över hur djurskyddslagen följs hos länets djurhållare av lantbrukets djur. Trots det inträffar ett fåtal fall varje år där allvarliga brister konstateras och omhändertagande av djur sker. Länsstyrelsens förebyggande arbete ser jag som en viktig del för att upprätthålla trovärdigheten för vår livsmedelsproduktion.

Minskade anslag

Tyvärr minskas länsstyrelsernas anslag med 25 miljoner under nästa år. För länets del innebär det en tjänst mindre. Det förebyggande arbete som vi nu har kommer att minska. Därför behöver vi hjälpas åt att bli bättre på att fånga upp de tidiga signaler som finns när en djurhållares förmåga att sköta om sina djur försämras. Detta för att minimera djurlidande och personliga tragedier.

Djurskyddsråd

Länsstyrelsen inrättade år 2012 ett Regionalt djurskyddsråd där myndigheter, organisationer och andra aktörer inom näringen, bl a LRF Norrbotten, arbetar förebyggande för ett gott djurskydd. En dialogdag kommer att hållas i december för att lyfta frågeställningen om vad vi alla kan bidra med för att förhindra allvarliga händelser.

En strategi

 Jag hoppas att många olika aktörer kommer; de som har lantbrukets djur och de som kommer i kontakt med näringen i sitt yrke. Många ser när en person får sämre förutsättningar att hålla och sköta sina djur. För att undvika allvarliga händelser skulle fler, i god tid, behöva signalera detta.

Jag hoppas att vi under dialogdagen kommer fram till en strategi för att kunna fånga upp dessa tidiga signaler och att vi i fortsättningen inte har några omhändertaganden av lantbrukets djur i länet.

Erika Johansson
chef länsstyrelsens Djurskydds- och veterinärenhet