Läs hela nyhetsbrevet!

"Det var en historisk och efterlängtad dag när regeringen, Vänsterpartiet och de fyra allianspartierna i januari 2017 presenterade gemensamma mål för Sveriges livsmedelsproduktion. Nu finns ett brett stöd i riksdagen för att livsmedelsproduktionen i landet ska öka – efter decennier av ett politiskt ingenting.

Stor tonvikt på ekologiskt

Tyvärr lade regeringens handlingsplan, som presenterades kort därefter, sordin på den euforiska stämningen bland bönderna, som väntat på konkreta åtgärder för att stärka konkurrenskraften. Det blev istället ett alltför stort fokus på ekologisk produktion och konsumtion. Fram till 2030 ska 30 procent av jordbruksmarken i landet vara ekologiskt odlad och 60 procent av de offentliga måltiderna ska bestå av ekolivsmedel. I dagsläget är endast elva procent av jordbruksmarken i norra Sverige ekologiskt odlad, och då används inte allt av det till livsmedelsproduktion.

Nära och hållbart måste vara prioriterat

Jag menar att vi i norra Sverige redan har ett mycket rent jordbruk. Offentlig sektor bör prioritera nära och hållbara livsmedel, istället för att importera ekologiska, vilket är en överhängande risk med de direktiv som nu finns att läsa i handlingsplanen. Förhoppningsvis kommer det mer från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht än de hittills aviserade åtgärderna. Det krävs inte minst skattelättnader för att vi ska få en konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Påminn om målet om ökad produktion

Nu gäller det att vi alla förtroendevalda och andra engagerade inom LRF, ständigt påminner politiker och tjänstemän på såväl riks- som på regional och kommunal nivå om den breda överenskommelsen om att matproduktionen i landet ska öka. Det målet ska nu vägas mot andra samhällsintressen när beslut ska fattas.

Regionalt är vi på banan

Parallellt med den nationella livsmedelsstrategin har vi redan igång den regionala, Nära Mat, i Norrbotten, och i Västerbotten planeras för fullt för en sådan. Här är det inte bara LRF som är drivande, utan alla samhällets aktörer.
Nyligt blev det klart att Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn tas över av Piteå kommun, och att det ska satsas pengar på att bredda verksamheten där. Målet är också att kunna utveckla ett mer långsiktigt kompetenscenter för de gröna näringarna i norra Sverige. Det tas även spännande initiativ direkt i den lokala livsmedelsproduktionen, t ex vill Nyhléns Hugosons starta kycklinguppfödning, det kommer fram nya ostar och drycker i det småskaliga jordbruket etc.

Jag tror på ett trendbrott till en ökad matproduktion, men det krävs också långsiktiga politiska beslut för att understödja den utvecklingen."

Herbert Nyman
ordförande LRF Norrbotten