Söker du arbetskraft långvarigt eller bara tillfälligt en kort period? Då kan du annonsera gratis på sajten www.gronajobb.se. Det är också där vi uppmanar dig som är intresserad av arbete inom jord- och skogsbruk att leta. På sajten är det lätt att sortera ut lediga jobb i den region du bor i. 

Projektet Mer mat fler jobb drivs av bland andra LRF, Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen. I projektet finns jobbcoacher regionalt i hela landet som kan hjälpa till att hitta personal. I vår region vänder du dig till: Jennica Kärnegård, 010-488 42 22, jennica.x.karnegard@arbetsformedlingen.se