Tid och plats

LRF Örebro håller regionstämma den 17 mars på Engelbrektsskolan i Örebro. Observera att det är ny lokal i år jämfört med tidigare år. Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning kommer att få en personlig kallelse till stämman.

Motioner

Den 15 december var sista datum för länets lokalavdelningar att skicka in motioner antagna på årsmötet. Mer information om motionerna samt regionstyrelsens yttranden med förslag till behandling kommer längre fram.