Inkomna motioner till LRF Örebro 2018

  1. PostNord, Hallsberg LRF-avdelning
  2. Brukandekrav på träda, LRF Ungdomen
  3. Minerallagstiftningen, Tivedsbygden
  4. Myndigheters verksamhetskontroller, Tysslinge-Örebro
  5. Land och ATL, Viby
  6. Återvinning av sträckfilm, LRF Ungdomen

För att läsa motionerna, klicka på länkarna.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i ett lika många yttranden som motioner.

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2017.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med.