Inkomna motioner

  1. Vargens utbredning i det europeiska odlingslandskapet, Grythyttan LRF
  2. Rabatt på LRF Konsults avgifter via LRF Samköp, Hallsberg LRF
  3. Stärkt skydd för åkermark mot exploatering, Tysslinge-Örebro LRF
  4. Allmän jakt på kronhjort, Fellingsbro LRF
  5. Vad är LRF ungdomen, LRF Ungdomen Örebro
  6. Förbud att använda raketer med styrpinne, Ekeby-Gällersta-Norrbyås LRF
  7. Lokalavdelningarnas ekonomi, Ekeby-Gällersta-Norrbyås LRF
  8. Lantbruksmotorvägar, Ekeby-Gällersta-Norrbyås LRF
  9. Krafttag kring rovdjursfrågan, Regionstyrelsen LRF Örebro

För att läsa motionen, klicka på länken.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i yttranden. 

Yttrande 1 (tillhör motion nummer 1)
Yttrande 2
Yttrande 3
Yttrande 4
Yttrande 5
Yttrande 6
Yttrande 7
Yttrande 8

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2019.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med.