Inkomna motioner till LRF Örebro 2017

  1. Informera avdelningarna om vilka medlemmar som begärt utträde, Tivedsbygdens LRF
  2. Rabatt på tjänster via LRF-medlemskapet, Axberg-Ervalla LRF
  3. Gör åkermark till nationellt riksintresse, Hackvad-Kräcklinge LRF
  4. Stoppa död mans hand i skogen, Hackvad-Kräcklinge LRF
  5. Allmänhetens talerätt mot avverkningsrätt, Tysslinge-Örebro LRF
  6. Begränsningar i framkomlighet för arbetsfordon i tätbebyggda områden, Närkes Kil LRF

För att läsa motionerna klicka på de blåmarkerade länkarna.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i ett antal yttranden.

Utskriftsvänlig version av motioner och yttranden

Motioner och yttranden samlade i en pdf-fil.

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2016.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med.