Inkomna motioner

  1. Lättare att få protokoll underskrivna, Axberg-Ervalla LRF
  2. Återför äganderätten, Viby LRF
  3. Viltskador för lantbruket, LRF Ungdomen
  4. Mobiltäckning, LRF Ungdomen
  5. Lyft fram den riktiga bilden av svensk livsmedelsproduktion, Västra Lekeberg LRF
  6. Starta en lojalitetsklubb kring svenskmärkningen, Regionstyrelsen

För att läsa motionen, klicka på länken.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i yttranden. 

Yttrande 1 - Protokoll
Yttrande 2 - Äganderätt
Yttrande 3 - Viltskador
Yttrande 4 - Mobiltäckning
Yttrande 5 - Bilden av svensk livsmedelsproduktion

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2020.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med.