Genom stort tryck från företagare, kommuner, organisationer och allmänhet kan besluten kring vattendirektivets åtgärdsprogram bli så balanserade som de borde vara, så här behöver alla som orkar dra sitt strå till stacken. Självklart kommer även LRF Örebro att lämna ett eget remissvar.

Det går bra att lämna både korta enkla tankar, liksom lite längre, till och med den 30 april. Sedan är remisstiden slut.

Vill du lämna synpunkter på Vattenmyndighetens förslag finns flera vägar:
 

  • Gå in på http://viss.lansstyrelsen.se/Commentary.aspx och sök upp ditt vatten i menyn längst ned. Observera att du först behöver leta upp huvudavrinningsområdet.

  • Träffas i avdelningen, dikningsföretaget eller byalaget och skriv ihop ett svar och skicka in. En yttrandemall med instruktioner finns här bredvid under rubriken Relaterat "Vattendirektivet - yttrandemall för Södermanland, Östergötland och Örebro län.doc". För att kunna svara behöver man tillgång till informationen i datorprogrammet VISS (www.viss.lansstyrelsen.se) eller ett utskrivet "lokalt åtgärdsprogram" .
    Klicka här för lokalt åtgärdsprogram Norra Östersjön.
    Klicka här för lokalt åtgärdsprogram Västerhavet.

  • Skicka in dina tankar till Åsa Wolgast Broberg på LRFs expedition eller till någon förtroendevald i regionstyrelsen, så försöker vi plocka med det i yttrandet från LRF Örebro. Men tänk då på att det inte kan bli några detaljer som gäller just din bygd, utan mer övergripande synpunkter.

  • Prata med dina kommunpolitiker för att se till att de också har med landsbygdsföretagarnas perspektiv med i kommunens remissvar. Obs! Det är bråttom med just denna påverkansmöjlighet!