Gronajobb.se

Söker du arbetskraft långvarigt eller bara tillfälligt en kort period? Då kan du annonsera gratis på sajten www.gronajobb.se. Det är också där vi uppmanar dig som är intresserad av arbete inom jord- och skogsbruk att leta. På sajten är det lätt att sortera ut lediga jobb i den region du bor i. 

Projektet Mer mat fler jobb

Projektet Mer mat fler jobb drivs av bland andra LRF, Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen. I projektet finns jobbcoacher regionalt i hela landet som kan hjälpa till att hitta personal. I vår region vänder du dig till: Jessica Sandblom, 010-486 11 24, jessica.sandblom@arbetsformedlingen.se

Drivbänk Odling

Drivbänk Odling är arbetsmarknadsinsatsen som har personer förberedda för jobb inom de gröna näringarna. Personerna är utbildade i en företagsmiljö för att matchas mot de arbetskraftsbehov som finns inom grön näring. Bakom projektet ligger Samordningsförbundet Central Östergötland, Arbetsförmedlingen och Linköpings kommun. 

Drivbänk är ett regionalt projekt och du vänder dig direkt till Tina Nordström, 013-26 26 09  eller Louise Ridderström,  070-675 06 33. Mejla till: info@drivbank.se

Länk: Drivbänk för människor och växter

Matchajobben.nu

I Östergötland finns också sajten www.matchajobben.nu, som vänder sig till alla branscher i länet.