Kontakta LRF Östergötland

Regionkontoret
LRF, Klustervägen 11, 590 76 Vreta Kloster
ostergotland@lrf.se
0771-573 573 (växelnr)

Örebro
LRF, Box 1234, 701 12 Örebro (Maria Mehlqvist)
Besöksadress: Bettorpsgatan 10

Medlemsservice
0771-18 08 11 eller medlemsservice@lrf.se

Vreta Kluster
Regionchef

Erik Erjeby

Regionchef. Agronom. 010-18 44 249
Anna Åman

Anna Åman

Skogsmästare. Regionansvarig skog, vilt (inkl projektet Vilt i Balans) och utbildning förtroendevalda. Kontakt LRF Östergötland. 010-18 44 168
Carl Selling koominkatör på LRF kontoret i Vreta Kluster

Carl Selling

Regionansvarig kommunikatör. Livsmedelsstrategi Örebro län. 010-18 44 207 Ladda ner pressfoto
Caroline Andersson

Caroline Andersson

Högskoleingenjör. Regionansvarig kommunikatör. Livsmedelsstrategi Södermanland. 010-18 44 210 Ladda ner pressfoto
Catarina Wallstedt

Catarina Wallstedt

Nya nätverk för jobb på landet i Södermanland, Östergötland, Sydost och Gotland. 010-18 44 211
Charlotta Rydberg

Charlotta Rydberg

Föräldraledig t.o.m årsskiftet 2019/2020. Agronom. Regionansvarig kommungrupper och LRF Ungdomen. 010-18 44 218 Ladda ner pressfoto
Erica Pershagen

Erica Pershagen

Agronom. Verksamhetsutvecklare Miljö och vatten. 010-18 44 248 Ladda ner pressfoto
Företagsutvecklare

Karin Madsen Wessman

Lantmästare. Regionansvarig lokalavdelningar. 010-18 44 347
Kristian Peterson

Kristian Petersson

Civilekonom. Regionansvarig förnybar energi (bioekonomi) och landsbygdsturism. Livsmedelsstrategi Östergötland. Riksuppdrag LRF Samköp. 010-18 44 362
Maria Mehlqvist

Maria Mehlqvist

Agronom. Regionansvarig företagsutveckling, djuromsorg och Bondekompis. Kontakt LRF Örebro län. 010-18 44 420
Therése Staffansson

Therése Staffansson

Lärare. Skolkontakt. Kontakt LRF Södermanland. 010-18 44 525 Ladda ner pressfoto