Boxholm

Daniel Arnell

Ordförande, Ledamot 0706724067

Martin Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0706883950

Martin Johansson

Sekreterare, Ledamot 0707592429

Joakim Johansson

Ledamot 0722412891

Johan Gustafsson

Ledamot 0730474271

Ian Jamieson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0706002107

Kjell Wiström

Ledamot, Energiansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705123125

Eric Karpholm

Ledamot, Äganderättsansvarig 0142-52350

Göran Oskarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705518577

Håkan Svensson

Skogsansvarig 0703272204