Finspång

Greger Arvidsson

Ordförande, Ledamot 0706625973

Ingrid Göransson

Ledamot, Energiansvarig 0767885225

Anne Kron

Ledamot, SV-representant 0705705612

Erik Nilsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705815929

Kristin Yderfors

Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0702826723

Robert Nilsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0706056567

Per Frännek

Ledamot 0702453450

Allan Nilsson

Ledamot, Skogsansvarig 0705187513

John Olsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706344113

Ingrid Algren

Skolkontakt-/konsumentansvarig 0703314089

Valberedning

Berit Jansson

Valberedning, sammankall. 0702337837

Johan Yderfors

Valberedning, ledamot 0706858874

Bo Petersson

Valberedning, ledamot 0702050030

Fredrik Olsson

Valberedning, ledamot 0705245497