Ydre

Niclas Gustafsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0706790186

Linda Tordsson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 0763170691

Anni Eriksson

Ledamot, Energiansvarig 0738308022

Jonas Cleveson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703799059

Annika Ydrestrand

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, SV-representant 0703799904

Ulrika Ek

Ledamot, Äganderättsansvarig 0705852668

Valberedning

Erik Andersson

Valberedning, sammankall. 0140-40076

Henrik Isacsson

Valberedning, ledamot 0706466369

Ellinor Fredriksson

Valberedning, ledamot 0708978101

Ann Nilsson

Valberedning, ledamot 0702093580