Ödeshög

Charlotte Önnestedt

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703436957

Ove Sten

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0702262115

Patrik Erixon

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig, Äganderättsansvarig 0703410208

Magnus Karlsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0702395095

Carl Fredriksson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Energiansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0708975716

Thomas Orrenius

Djuromsorgsansvarig 0703949937

John Widegren

Jakt- och viltansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0702708450

Stellan Tagesson

Skogsansvarig 0733521709

Valberedning

Göran Berglund

Valberedning, sammankall. 0706511050

Stellan Tagesson

Valberedning, ledamot 0733521709

Hans Lorin

Valberedning, ledamot 0144-32023