Östra Husby

Oskar Karlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 0739388295

Maja Sjöberg

Vice ordförande, Ledamot 0723234008

Helena Åberg

Sekreterare, Ledamot 0702656095

Erik Alne

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 0730466473

Olle Sjöberg

Barn- och ungdomsansvarig

Gunnar Jonsson

Jakt- och viltansvarig 0736915411

Valberedning

Claes-Göran Paulsson

Valberedning, sammankall. 0125-50237

Anders Sjöberg

Valberedning, ledamot 070-5897008

Leif Oscarsson

Valberedning, ledamot 0708602985