Östra Ryd

Marie Sjöberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0707108191

Erik Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706589622

Jacob Andersson

Sekreterare, Ledamot 0731836980

Anita Lindqvist

Kassör, Ledamot 011-72331

Pernilla Karlsson

Ledamot 0703264932

Peter Berndtsson

Ledamot 0706657357

Claes Andersson

Ledamot 0706740302

Erik Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0706922291

Valberedning

Niklas Sjöberg

Valberedning, sammankall.

Sverker Johansson

Valberedning, ledamot 0705366998

Jörgen Carlsson

Valberedning, ledamot 0701704637

Sven Andersson

Valberedning, ledamot 011-74054