Gistad

Magnus Svensson

Ordförande, Ledamot 070-7905308

Carl-Birger Moqvist

Vice ordförande, Ledamot 070-7387193

Gunnar Axelsson

Sekreterare, Ledamot 070-6749302

Håkan Karlsson

Kassör, Ledamot 073-3367120

Kent Andersson

Ledamot 070-3251856

Håkan Pettersson

Ledamot 070-9776665

Magnus Davidsson

Ledamot 070-3405821

Valberedning

Edward Casparsson

Valberedning, sammankall. 070-5469136

Anders Karlsson

Valberedning, ledamot