Askeby

Magnus Wessman

Ordförande, Ledamot 0703023120

Karolina Hårsmar

Vice ordförande, Ledamot, Kriskontakt 0705275181

Linnea Borgenvall

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0706602416

Wilhelm Aschan

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0703903105

Andreas Bladin

Ledamot, Medlemsansvarig 0708882580

Henrik Karlsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703403967

Daniel Germundsson

Ledamot 0703799066

Jonathan Dernerud

Ledamot 0732193004

Anders Isaksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig 0706210945

Valberedning

Göran Andersson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0704564507

Clas Johansson

Valberedning, ledamot 0705825125

Lars Sylvan

Valberedning, ledamot 0734182131

Andreas Ahlsén

Valberedning, ledamot 0730445755

Niclas Lagell

Valberedning, ledamot 0705276183