Roxen Västra

Patrik Kagevir

Ordförande, Ledamot 070-2688881

Erik Vrethem

Vice ordförande, Ledamot 070-7288796

Anna Andersson

Sekreterare, Ledamot 073-9416216

Ola Bjärkefur

Kassör, Ledamot 0737-599791

Mats Rheinberg

Ledamot

Anders Petersson

Ledamot 070-7728662

Valberedning

Kjell Karlsson

Valberedning, sammankall.

Mårten Engholm

Valberedning, ledamot 073-6733474