Tryserum-Östra Ed

John Furenbäck

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 073-0630474

Assi Baki

Sekreterare, Kassör, Ledamot 0709992662

Daniel Johnsson

Ledamot 0702103860

Helena Hägg

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703680866

Sven Andersson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705581909

Valberedning

Veronica Furenbäck

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0739889832