Normlösa-Skeppsås

Andreas Andersson

Ordförande, Ledamot 0730240464

Lars-Åke Karlsson

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 0730737104

Sam Vävinggren

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig 0705571840

Caroline Davidsson

Ledamot, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705665951

Olov Wågbrant

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739391112

Martin Westman

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0703206269

Anders Davidsson

Kriskontakt 0706341223

Elenore Wallin

Skogsansvarig 0730634624

Johan Davidsson

Jakt- och viltansvarig 0702353005

Valberedning

Kenth Andersson

Valberedning, sammankall. 0702235795

Leif Boreson

Valberedning, ledamot 0142-41818