Normlösa-Skeppsås

Andreas Andersson

Ordförande, Ledamot 0730240464

Lars-Åke Karlsson

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 0730737104

Sam Vävinggren

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig 0705571840

Caroline Davidsson

Ledamot, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-5665951

Olov Wågbrant

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-9391112

Martin Westman

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0703206269

Anders Davidsson

Kriskontakt 0706341223

Elenore Wallin

Skogsansvarig 0730634624

Johan Davidsson

Jakt- och viltansvarig 0702353005

Valberedning

Carl-Johan Rangsjö

Valberedning, sammankall. 0703491266

Leif Boreson

Valberedning, ledamot 0142-41818