Holaveden

Magnus Karlsson

Ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0702395095

Patrik Erixon

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Äganderättsansvarig 0703410208

Linus Andersson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703020044

Per Gomér

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0705300243

Örjan Sköld

Ledamot, Skogsansvarig 0705919368

Charlotte Önnestedt

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703436957

Marcus Thell

Ledamot, Medlemsansvarig, Skogsansvarig 0706611459

Valberedning

Stellan Tagesson

Valberedning, sammankall. 0733521709

Jan Karlsson

Valberedning, ledamot 0703050240

Jan-Olof Segersson

Valberedning, ledamot 0706365789