Rinna

Daniel Arnell

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706724067

Björn Andersson

Vice ordförande, Ledamot 0707238603

Martin Johansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0707592429

Håkan Svensson

Kassör, Ledamot 0703272204

Johan Knutsson

Ledamot 0703418829

Gösta Oskarsson

Ledamot 0703375189

Göran Oskarsson

Jakt- och viltansvarig 0705518577

Valberedning

Inge Axelsson

Valberedning, sammankall. 0702227807

Anders Svensson

Valberedning, ledamot 0142-74028

Per Carlsson

Valberedning, ledamot 0142-14745