Norra Kinda

Bo Lindborg

Ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703146065

Martin Wolf

Vice ordförande, Ledamot 0730897660

Katarina Wolf

Sekreterare, Ledamot 0725000799

Valberedning

Rune Larsson

Valberedning, sammankall. 0705450534

Stefan Rydin

Valberedning, ledamot 0703789759

Johan Wolf

Valberedning, ledamot 0705688460