Västra Kinda

Lars-Rune Pettersson

Ordförande, Ledamot 0706519586

Anders Karlsson

Vice ordförande, Ledamot 0706363170

Linnea Herbertsson

Sekreterare, Ledamot 0735795405

Bo-Bertil Olsson

Ledamot 072-3174139

Christoffer Olsson

Ledamot 0702140031

Lena Karlsson

Ledamot 013-41420

Magnus Ericsson

Ledamot 0703025225

Björn Andersson

Ledamot 0703925452

Anders Larsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705415379

Valberedning

Anna Johansson

Valberedning, sammankall. 0708452819

Anders Ljung

Valberedning, ledamot 0494-50005

Karin Skärby

Valberedning, ledamot 0706831244