Boxholmsbygden

Martin Johansson

Ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0706883950

Daniel Arnell

Vice ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0706724067

Martin Johansson

Sekreterare, Ledamot 0707592429

Lydia Hektor

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0702169805

Pontus Olsson

Ledamot, Äganderättsansvarig 0707203521

Mathias Nilsson

Ledamot, Skogsansvarig 0703485948

Leif Jonsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703817272

Björn Andersson

Ledamot, Konsumentansvarig 0707238603

Joakim Johansson

Ledamot, Energiansvarig 0722412891

Johan Gustafsson

Ledamot, Kulturansvarig 0730474271

Valberedning

Göran Karlsson

Valberedning, sammankall. 0702627790

Inge Axelsson

Valberedning, ledamot 0702227807

Kjell Wiström

Valberedning, ledamot 0705123125