För att lättöverskådligt se hur frågorna ligger till är de markerade med "trafikljus". Grönt betyder genomfört, gult är arbete pågår och färgen röd innebär att beslutet är kvar att åtgärda. Rapporten innehåller, utöver själva besluten, kommentarer om arbetet och ansvarig handläggare för samtliga motioner från LRFs riksförbundsstämma 2021.

Den här lägesrapporten är bra information om hur arbetet flyter på, men kan också ses som ett underlag till hanteringen av kommande motioner i liknande ämnen. 

Pdf-dokumentet hittar du här bredvid under Relaterat.