Genom stort tryck från företagare, kommuner, organisationer och allmänhet kan besluten kring vattendirektivets åtgärdsprogram bli så balanserade som de borde vara. Alla som orkar behöver dra sitt strå till stacken!

Självklart kommer LRF Östergötland att lämna ett eget remissvar, men det  kan inte gå in på alla enskilda vatten i länet, utan blir av mer övergripande karaktär.

Vill du lämna synpunkter på Vattenmyndighetens förslag finns flera vägar:
 

  • Gå in på http://viss.lansstyrelsen.se/Commentary.aspx och sök upp ditt vatten i menyn längst ned. Observera att du först behöver leta upp huvudavrinningsområdet.

  • Träffas i avdelningen, dikningsföretaget eller byalaget och skriv ihop ett svar och skicka in. (Se mallen här bredvid "Vattendirektivet - mall för Södermanland, Östergötland och Örebro län.doc"). För att kunna svara behöver de flesta i Östergötland tillgång till informationen i datorprogrammet VISS, (www.viss.lansstyrelsen.se) antingen utskriven eller på datorskärm, samtidigt som ni svarar.

  • Skicka in dina tankar till Åsa Wolgast Broberg på LRF-kontoret eller någon förtroendevald i regionstyrelsen, så försöker vi plocka med det i yttrandet från LRF Östergötland. Tänk då på att det inte kan bli några detaljer som gäller just din bygd, utan mer övergripande synpunkter.

  • Prata med dina kommunpolitiker för att se till att de också har med landsbygdsföretagarnas perspektiv i kommunens remissvar.
    Obs! Det är bråttom med just denna påverkansmöjlighet.