LRF Skånes arbete kring CAP

LRF Skåne har haft CAP-arbetet som den högst prioriterade frågan under de senaste åren.

Redan vid halvtidsöversynen 2010 började LRF Skåne agera utifrån ett konkurrenskraftsperspektiv med inriktning på en regional utjämning. Diskussioner fördes med LRF Riks, Jordbruksverket, Landbygdsdepartementet, Länsstyrelsen, Region Skåne samt med olika politiker. I detta läge stödde LRF Riks en linje för regional utjämning.

LRF Skåne har vid flertalet tillfällen, i samtal med LRF företrädare på Riksplanet, försökt påvisa problematiken av ett annat ställningstagande än regional utjämning. LRF Skåne har också vid flera tillfällen skickat våra åsikter till LRF Riks.

Medlemsinformation och förankring

Under hösten 2013 och årsmötessäsongen 2014 redovisade LRF Skåne CAP-förslaget för medlemmarna och förklarade de förväntningar, osäkerheter och otydligheter som förslaget omfattade. LRF Skåne har haft flera möten med de olika branscherna i Skåne för att sätta plattformen. Med hjälp av beräkningsunderlag från Jordbruksverket, Länsstyrelsen, LRF och via specifika beräkningar på några gårdar, har vi fått fram det sifferunderlag som ligger till grund för det skånska ställningstagandet.

LRF Skåne har även träffat företrädare för Landsbygdsdepartementet, landsbygdsministern samt riksdagspolitiker för att berätta om Skånes positioner och behov i den nya politiken. LRF Skåne har haft en löpande dialog med tjänstemän på departement och Jordbruksverket där vi också har ställt mycket frågor för att få fram förtydligande i underlaget.

Ställningstagande

LRF Skåne skickade ett digert material till LRF Riks med regional utjämning som krav. LRF Riks sammanställde material från samtliga regioner för ett gemensamt ställningstagande om CAP och de valde att förespråka nationell utjämning.

Samtliga regionala riksdagsledamöter har fått LRF Skånes ställningstagande för kännedom.

Efter LRF Riks ställningstagande har LRF Skåne fortsatt att bearbeta Landsbygdsdepartement, Jordbruksverket och Landsbygdsministern genom att skicka Skånes svar med utökning av ytterligare alternativ två-regionsmodell som skrivelse.

LRF Skåne och branschrådet har haft möte med LRFs förbundsordförande för att få förtydligande kring vad LRF riks ställningstagande grundar sig på och på vilket sätt förslaget kan stärka skånsk konkurrenskraft.

LRF Skåne har hela tiden varnat för negativa medlemseffekter om Riks förordar nationell utjämning.

Informationsspridning

Under processen har LRF Skåne initierat flera tidningsartiklar om Skånes situation, behov och problemställningar i förhållande till det förslag som nu har lämnats. Kontinuerlig information om CAP-arbetet har även funnits i våra elektroniska nyhetsbrev till förtroendevalda och medlemmar.

LRF Skåne har öppet i media kritiserat landsbygdsministern för hans ovilja att träffa skånska bönder i stormöte.

Läs LRF Skånes remissvar