Hur har LRF agerat under coronakrisen?
Hur ska jag, som LRF-medlem agera och vad ska jag tänka på?

Du hittar LRFs sida om corona, co-vid19, HÄR

Krisberedskapsgrupp Corona
LRF Skåne har bildat en krisberedskapsgrupp för att hantera frågor som berör Coronaepedemin. I gruppen ingår Hans Ramel, Maria Hofvendahl Svensson och personal från LRF kontoret. Frågor som diskuterats är behovet av säsongsarbetskraft, livsmedelsförsörjning, omsorgsfrågor och hur vi kommunicerar med medlemmar, förtroendevalda, myndigheter och media.