Den varma sensommaren och hösten har gjort att vallarna har vuxit och sistaskörden av gräs har skett betydligt senare än normalt, detta i kombination med sista tidens rikliga nederbörd har gjort att det varit olämpligt att sprida gödsel då marken inte burit, och risken för markpackningsskador är stor. 

Om inte en del av den nu lagrade gödseln kan spridas innan vintern, finns risk att det blir överfullt innan spridning kan ske i vår.  

Se mall till höger.