Förtydligande från Jordbruksverket
Jordbruksverket har efter förfrågan från LRF och Sveriges Grisföretagare förtydligat vad som gäller för digivningsbox kring mått och strö för grisar.

I PDF till höger kan du läsa mer.