Målet är att politiker och beslutsfattare ska ha god kunskap om gröna näringarna och dess betydelse samt kunskap om vilka som är de viktigaste åtgärderna för att bidra till tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det gröna näringslivet.

Till höger finns dokument som kan användas vid möten med beslutsfattare. Här finns också en lista på e-postadresser till tidningar om ni vill bjuda in till pressträff. När det gäller Lokaltidningen så finns e-postadresser till respektive ort längst ned på sidan när du klickat på länken.

För att hitta statistik för just din kommun, klicka på länken http://www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/kommungrupper/kommunstatistik/