Till höger hittar du pdf med rapport för perioden januari till och med mars 2018.