Anmälan till Matmötet 10 oktober 2017, * obligatoriskt
Ja
Vi bokar bord till dig, vad mer tar du med dig, ev roll-ups ställs i anslutning till workshopslokalen.
Material
Vad vill du låna?
Jag önskar feedback av min vara
Lunch serveras.