I foldern här bredvid har vi samlat tips på hur ni som arbetar och tar beslut om den mat som serveras i de skånska kommunerna kan arbeta om ni vill handla mer med lokala matföretag.

Vi har också träffat några av de som arbetar med att få in mer lokal mat i den kommun eller skola där de arbetar, samt några av företagen som levererar till dem.

Inom ramen för projektet har vi även tagit fram en inspirationsskrift för beslutsfattare, kostansvariga och leverantörer. Handboken för livsmedelsupphandling innehåller goda exempel, smarta metoder och nya vägar för den offentliga måltiden. Klicka här för att komma till handboken.

Kontakt

Anita Persson, Företagsutvecklare, livsmedel
Telefon: 0413-55 90 03
E-post: anita.persson@lrf.se