I dokumentet till höger presenteras handlingsplanen för den regionala tillväxtprioriteringen utifrån de områden som prioriterats. Här finns en beskrivning av de olika prioriteringarna, vem/vilka som ska genomföra satsningen samt när och hur. Detta är ett övergripande dokument som ska visa ramarna för arbetet medan de konkreta aktiviteterna kommer att preciseras ytterligare i de årliga verksamhetsplanerna fram till 2020.

Till höger hittar du också regional tillväxt och regional tillväxt Sverige 2015.
De små branschvisa volym-diagrammen varierar något mellan länen. De visar alltid spannmål, mjölk, nötkött och gris. De två kvarvarande platserna byts från region till region beroende på vad som är stort i just det länet.
I de tabeller som har ett (–) betyder det att detta livsmedel inte finns i länet och de som har (0) att produktionen är nära noll.

Kontakt

Anita Persson, Företagsutvecklare, livsmedel
Telefon: 010-18 44 150
E-post: anita.persson@lrf.se