Här hittar du, till höger, mall för Överklagan av Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd enligt minerallagen.

Kontaktperson på LRF Skåne är Jan Hultgren, jan.hultgren@lrf.se